பரசுராமேச்சரம்
பரசுராமேசுவரர் திருக்கோவில்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: பரசுராமேசுவரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: பரசுராமர். 

parasurAmEccaram rAjagOpuram parasurAmEccaram temple

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • பரசுராமர் இவ்விறைவனை வழிபட்டு, தாம் எண்ணிவாறு அரசர்களை அழித்து, அக்குருதியினாலேயே தன் தந்தைக்கு தர்ப்பணம் செய்தார் என்பது தல வரலாறாகும்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - இக்கோயில் காஞ்சிக்கு அருகிலுள்ள திருமால்பூரையடுத்துள்ள பள்ளூர் என்னும் கிராமத்தில் உள்ளது.

< PREV <
திருமாற்பேறு
Table of Contents > NEXT >
ரேணுகேச்சரம்