பாண்டவேசம்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: பாண்டவேஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: பாண்டவர்கள். 
pANDavEsam 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • பாண்டவர்கள், திரௌபதி, உரோமேசர் முனிவர் முதலிய முனிவர்களும் அவர்கள் மனைவியர்களும் தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொண்டு ஆங்காங்குச் சிவலிங்கங்களை பிரதிஷ்டை செய்து வணங்கி வந்தனர். காஞ்சிக்கு வந்த அவர்கள் தத்தம் பெயர்களில் சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டனர். பாண்டவர்கள் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டது பாண்டவேசம் எனப்பட்டது.

  • பாண்டவேசம் எனப்படும் இச்சிவலிங்கத்திற்கு தென்றிசையில் ஈசானன், கயிலாயநாதர் என்னும் பெயரில் சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்து (இச்சிவலிங்கம் தற்போது இல்லை; கட்டிடங்கள் கட்டும்போது இது காணாது போய்விட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது.) வழிபட்டு வடகிழக்கு திசைக்கு திசைப் பாலகனாகும் பேற்றை அடைந்தான் என்பது வரலாறு

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - ரயில்வே ரோடில் சென்று தோட்டப்பகுதியில், வெட்ட வெளியில் உள்ள இச்சிவலிங்கத்தை அடையலாம்.

< PREV <
வீராட்டகாசம்
Table of Contents > NEXT >
மச்சேசம்