மாண்டகன்னீசம்
மாண்டகன்னீஸ்வரர் திருக்கோவில்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: மாண்டுகன்னீஸ்வரர், மாண்டகன்னீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				: ஐயரம்பையர் தீர்த்தம். 
வழிபட்டோர்			: மாண்டகன்னி முனிவர். 
maNDakaNNIsam entrance 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • மாண்டகன்னி முனிவர் காஞ்சியில் தம் பெயரில் சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டு தேவமகளிர் ஐவருடனும் இம்மண்ணுலகில் போகத்தை நன்கு அனுபவித்து, அதன்பின்பு வெறுப்புற்று, இறுதியில் முத்திப்பேற்றை அடைந்தார் என்பது தல வரலாறு.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரத்தில் - பெரிய காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ நாராயண சேவாசிரமத்திற்கு அருகிலுள்ள மாண்டுகன்னீஸ்வரர் கோயில் தெருவில், ஒக்கப்பிறந்தான் குளக்கரையின் கீழ்புறத்தில் இக்கோயில் உள்ளது.

< PREV <
ஐராவதேசம்
Table of Contents > NEXT >
வன்னீசம்