மணிகண்டீசம்
மணிகண்டீஸ்வரர் திருக்கோவில்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: மணிகண்டீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: பிரம்மன், திருமால், அனைத்து தேவர்கள். 
maNikaNTIsam temple 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • திருப்பாற்கடலை கடைந்தபோது தோன்றிய விஷத்தால் துயருற்று, தங்களைக் காத்துக்கொள்ளும் பொருட்டு அவ்விஷத்தை இறைவனுக்கு கொடுத்துண்ணுமாறு செய்த பாவம் நீங்குமாறு திருமால், பிரமன் முதலியோர் காஞ்சிக்கு வந்து தங்களைக் காத்த இறைவனின் மணிகண்டத்திற்கு (கண்டம் - கழுத்து) போற்றி செய்யும் வகையில் "மணிகண்டம்" என்ற பெயரிலேயே சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டு தங்களின் பாவத்தைப் போக்கிக் கொண்டனர் என்பது தல வரலாறாகும். எனவே இத்தலம் மணிகண்டீசம் என்றும், சுவாமி - மணிகண்டீசுவரர் என்றும் திருநாமம் பெற்று விளங்குகிறது.

  • பழைய நூல் ஒன்று இக்கோயிலில் விஷகண்டீசுவரர் சந்நிதி இருந்ததாக தெரிவிக்கிறது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - சின்னகாஞ்சிபுரத்தில் கூட்டுறவு அர்பன் வங்கிக்கு எதிர்ப்புறத்தில் இக்கோயில் உள்ளது.

< PREV <
சிவாஸ்தானம்
Table of Contents > NEXT >
சார்ந்தாசயம்