மங்களேசம்
மங்களேஸ்வரர் திருக்கோவில்

mangalEsam temple with holy pond
 
இறைவர் திருப்பெயர்		: மங்களேஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				: மங்கள தீர்த்தம் 
வழிபட்டோர்			: மங்களை. 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • மங்களத் தீர்த்தத்தின் கரையில் இக்கோயில் அமைந்துள்ளது.
  • காமாட்சி தேவியின் தோழியான 'மங்களை' என்பவள் வழிபட்ட தலம்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரத்தில் - பெரியகாஞ்சிபுரம் கங்கைகொண்டான் மண்டபம் - நகரப் பேருந்து நிறுத்தத்தருகே மங்கள தீர்த்தமும், கோயிலும் உள்ளது.

< PREV <
மார்க்கண்டேசம்
Table of Contents > NEXT >
இராமநாதேசம்