மல்லிகார்ஜுனர் கோயில்

இறைவர் திருப்பெயர்		: மல்லிகார்ச்சுனேஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 
mallikArjunar temple

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இக்கோயில் பற்றிய விபரம் சரிவர தெரியவில்லை.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரத்தில் - சர்வ தீர்த்த தென்கரையில் உள்ளது.

< PREV <
லிங்கபேசம்
Table of Contents > NEXT >
விஷ்வக்சேனம்