லிங்கபேசம்
(கச்சபேசம்)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: லிங்கபேசர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் இடம்பெறவில்லை.
  • இறைவர் சிவலிங்கத் திருமேனியில் உள்ளார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - கச்சபேசத்தில் வெளிப்பிரகாரத்தில் உள்ள தலமரத்திற்கு பக்கத்தில் படிகளேறி தரிசனம் செய்யும் விதத்தில் சற்று உயரத்தில் உள்ள தனிக் கோயிலாகும்.

< PREV <
லிங்கபேசம் - (காமக்கோட்டம்)
Table of Contents > NEXT >
லிங்கபேசம் - (காயாரோகணம்)