கௌசிகீசம்
கௌசிகீசர் திருக்கோவில்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: கௌசிகீசர், சொக்கீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: கௌசிகி. 

kousikIsam kousikIsam temple vimAnam

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • பார்வதிதேவியின் திருமேனியிலிருந்து உதித்த கௌசிகி என்பவள் அன்பினால் வழிபட்ட தலம்.
  • சோழர் காலத்திய கற்கோயில்.
  • கோயிலில் தலவரலாற்றுச் சிற்பங்கள் நிறைய உள்ளன.
  • கோப்பரகேசரிவர்மன் காலதிய கல்வெட்டு ஒன்று இக்கோயிலில் கிடைத்துள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரத்தில் - ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்குப் பக்கத்தில், ஸ்ரீ காமாட்சி கல்யாண மண்டபத்தை ஒட்டினாற்போல் இக்கோயில் உள்ளது.

< PREV <
ரோமேசம்
Table of Contents > NEXT >
மாகாளேசம்