கௌதமேசம்
(சப்த ஸ்தானத் தலம்-7)

இறைவர் திருப்பெயர்		: கௌதமேஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: கௌதம முனிவர்.

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • சப்த ஸ்தானத் தலங்களில் இது ஏழாவது தலமாகும்.
  • மூலவர் - பாணம் மட்டுமே உள்ளது; ஆவுடையார் தனியே பக்கத்தில் உள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரத்தில் - கீரைமண்டபம் வழியாக உத்திரமேரூர் செல்லும் சாலையில் சென்று இத்தலத்தை அடையலாம்.

< PREV <
காசிபேசம்
Table of Contents > NEXT >
பார்க்கவேசம்