காசிபேசம் - (சப்த ஸ்தானத் தலம்-4)

kAsipEsam
 
இறைவர் திருப்பெயர்		: காசிபேசர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: காசிப முனிவர். 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இது சப்தஸ்தானத் தலங்களுள் நான்காவது தலமாகும்.
  • இங்கு காசிப முனிவர் தங்கியிருந்து சிவபூசை செய்தும், சிவனை தியானம் செய்தும், பல தருமங்களைச் செய்தும் இவ்விறைவனை வழிபட்டு பேறு பெற்றார் என்பது தலவரலாறாகும்.

  • இக்கோயிலில் சிவலிங்க மூர்த்தம் மட்டுமே உள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரத்தில் - சின்னகாஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லூரிக்கு அருகாமையிலுள்ள ஆற்றங்கரையம்மன் கோயில் வளாகத்தில் இடதுபுறம் தனி சிறிய கோயிலாக உள்ளது.

< PREV <
அத்ரீசம்-குச்சேசம்
Table of Contents > NEXT >
கௌதமேசம்