கணிகண்டீசம்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: கணிகண்டீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  

kaNikaNtIsam temple entrance kaNikaNtIsam temple

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்படவில்லை.
  • மூலவர் - சிவலிங்கத் திருமேனி.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
இது கரிக்கினில்அமர்ந்தவள் கோயில் தெருவில் (காஞ்சிபுரத்தில்) உள்ளது.

< PREV <
சிதம்பரேசர் கோயில்
Table of Contents > NEXT >
மண்டலேஸ்வரர் கோயில்