இராமேசம் - இலட்சுமீசம்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: இராமேஸ்வரர், இலட்சுமீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: இராமர், லட்சுமி. 

irAmEsam lakshmIsam

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • ராமர் வழிபட்டதாக சொல்லப்படுவது இராமேசம் கோயில் என்றும், லட்சுமி வழிபட்டதாக சொல்லப்படுவது லட்சுமீசம் என்றும் வழங்குகிறது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - சர்வ தீர்த்த தென்கரையில் மல்லிகார்ஜூனர் கோயிலையடுத்து உள்ளது.

< PREV <
முத்திமண்டபம்
Table of Contents > NEXT >
செவ்வந்தீசம்