கங்காவரேஸ்வரம்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: கங்காவரேஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: வருணன், கங்கை. 
gangAvarEswaram 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • கங்கையும், வருணமும் வழிபட்டு வரம் பெற்றத் தலம்.
  • கங்கை வழிபட்டு வரம்பெற்றமையின் இஃது கங்காவரேஸ்வரம் எனப்பட்டது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - கங்காவரேஸ்வரம், சர்வ தீர்த்தத்தின் கீழ்கரையில் உள்ளது.

< PREV <
தீர்த்தேஸ்வரம்
Table of Contents > NEXT >
விசுவநாதேசம்