கங்கணேசம்
பாதாளீஸ்வரர் திருக்கோவில்

ganganEsam
 
இறைவர் திருப்பெயர்		: பாதாளீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: அம்பிகை. 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • அம்பிகை சிவபெருமானை வழிபட வேண்டி, காஞ்சியை அடைந்து, சிவலிங்கப் பிரதிஷ்டை செய்து, அவ்விறைவனை வழிபட்டு, பொன்னாலான காப்புநாணை அணிந்து கொண்டார். அதுவே கங்கணேசம் எனப் பெயர் பெற்றது.

  • சந்நிதி சற்று பாதாளத்தில் உள்ளதால், மக்கள் இதனை பாதாளீஸ்வரர் என்று வழங்குகின்றனர்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - கங்கணேசம், பெரிய காஞ்சிபுரம் கம்மாளத் தெருவில் உள்ளது.

< PREV <
ரிஷபேசம்
Table of Contents > NEXT >
கடகேசம்