தரும சித்தீசம் - யோக சித்தீசம் - ஞான சித்தீசம்

இறைவர் திருப்பெயர்		: தரும சித்தீஸ்வரர், யோக சித்தீஸ்வரர், ஞான சித்தீஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் இடம்பெறவில்லை.
  • தரும சித்தீசம் - சிவலிங்கத் திருமேனி; பெரிய மூர்த்தம்.
  • யோக சித்தீசம் - சிவலிங்கத் திருமேனி; பெரிய மூர்த்தம்.
  • ஞான சித்தீசம் - சிவலிங்கத் திருமேனி.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - தரும சித்தீசம், யோக சித்தீசம், ஞானசித்தீசம் இம்மூன்று சந்நிதிகளும் கச்சபேசத்தில் உள்ளன.

< PREV <
அநாதிருத்ரேசம்
Table of Contents > NEXT >
ஏகாம்பரநாதம்