ஆயிரத்தெட்டு சிவலிங்கம்
(சஹஸ்ரலிங்கம் - ஏகம்பம்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: சஹஸ்ரலிங்கேசுவரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.
  • இச்சிவலிங்க மூர்த்தம் பேருருவமாக காட்சி தருகிறது. இது தனக்குள்ளே ஆயிரத்தெட்டு சிறிய சிவலிங்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் மாவடிப் பிரகாரத்தில் உள்ளது.

< PREV <
மத்தளமாதவேசம்
Table of Contents > NEXT >
லிங்கபேசம்