அத்திரீசம் - குச்சேசம்
(சப்த ஸ்தானத் தலம்-2, 3)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: அத்திரீசர் 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: அங்கிரா, அத்திரி, காசிபர், குச்சர்,  
				  கௌதமர், வசிட்டர், பிருகு முதலானோர். 
kuchchEsam temple 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இது சப்தஸ்தானத் தலங்களுள் இரண்டு முற்றும் மூன்றாவது தலமாகும்.
  • மேற்சொன்ன சப்த (ஏழு) ரிஷிகளும், காஞ்சியில் செய்யும் வழிபாடுகள், தருமங்கள் அனைத்தும் ஒன்றுக்கு பலமடங்காகப் பலன்தர வல்லவை என்பதை பிரமனின் அறிவுரைப்படி அறிந்து, காஞ்சி - திருவேகம்ப சிவகங்கையில் நீராடி, வியாச சாந்தாலீஸ்வரர் கோயிலருகில் தனித்தனியே தத்தம் திருப்பெயர்களில் சிவலிங்கம் ஸ்தாபித்து - தொழுது பேறுபெற்றுள்ளனர்.

  • இவர்களுள் அத்திரி முனிவரும் குச்ச முனிவரும் ஸ்தாபித்து வழிபட்டது அத்திரீசம் குச்சேசம் ஆகும்.
  • இரு சிவலிங்க மூர்த்தங்களில் - ஒன்று ஆவுடையாருடனும், மற்றது சிறிய பாணவடிவிலும் உள்ளது. இரண்டு சிவலிங்கங்களும் ஒரே கருவறையில் உள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரத்தில் - சின்னகாஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லூரி பகுதியில் சாலையோரத்தில் உள்ளது.

< PREV <
அங்கீரசம்
Table of Contents > NEXT >
காசிபேசம்