அங்கீரசம்
(சப்த ஸ்தானத் தலம்-1)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: அங்கீராரீசர் 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: அங்கிரா, அத்திரி, காசிபர், குச்சர், கௌதமர்,  
				  வசிட்டர், பிருகு முதலானோர். 
angkIrasam

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இது சப்தஸ்தானத் தலங்களுள் முதலாவது தலமாகும்.
  • மேற்சொன்ன சப்த (ஏழு) ரிஷிகளும், காஞ்சியில் செய்யும் வழிபாடுகள், தருமங்கள் அனைத்தும் ஒன்றுக்கு பலமடங்காகப் பலன்தர வல்லவை என்பதை பிரமனின் அறிவுரைப்படி அறிந்து, காஞ்சி - திருவேகம்ப சிவகங்கையில் நீராடி, வியாச சாந்தாலீஸ்வரர் கோயிலருகில் தனித்தனியே தத்தம் திருப்பெயர்களில் சிவலிங்கம் ஸ்தாபித்து - தொழுது பேறுபெற்றுள்ளனர்.

  • இவர்களுள் அங்கிராமுனிவர் ஸ்தாபித்து வழிபட்டது அங்கீரசம் ஆகும்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரத்தில் - சின்னகாஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லூரி சாலையில் சென்றால் சாந்தாலீஸ்வரர் கோயிலை அடையலாம். அக்கோயிலின் பக்கத்தில் இச்சிவலிங்க (அங்கீரசம்) மூர்த்தம் உள்ளது.

< PREV <
சார்ந்தாசயம்
Table of Contents > NEXT >
அத்ரீசம்-குச்சேசம்