காஞ்சிபுர சிவத் தலங்கள்

காஞ்சி மற்றும் காஞ்சி புராணத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சிவத் தலங்கள்

காஞ்சி புராணத்தில் தனிப்படலமாகச் சொல்லப்பட்டுள்ள கோயில்கள்

 1. கச்சிநெறிக்காரைக்காடு
 2. புண்ணியகோடீசம்


  Kanchipuram Lord Shiva Temples in a larger map

 3. சிவாஸ்தானம்
 4. மணிகண்டீசம்
 5. சார்ந்தாசயம்
 6. அங்கீரசம்
 7. அத்திரீசம் - குச்சேசம்
 8. காசிபேசம்
 9. கௌதமேசம்
 10. பார்க்கவேசம்
 11. வசிட்டேசம்
 12. பராசரேசம்
 13. ஆதீபிதேசம்
 14. கருடேசம்
 15. பணாதரேசம்
 16. காயாரோகணம்
 17. சித்தீசம்
 18. அரிசாப பயந்தீர்த்ததானம்
 19. இஷ்டசித்தீசம்
 20. கச்சபேசம்
 21. சுரகரேசம்
 22. தான்தோன்றீசம்
 23. அமரேஸ்வரம்
 24. அனேகதங்காவதம்
 25. கயிலாயநாதர் கோயில்
 26. வீரராகவேசம் லட்சுமணேசம்
 27. பலபத்திர ராமேசம்
 28. திருமேற்றளி
 29. வன்மீகநாதேசம்
 30. வயிரவேசம்
 31. தக்கேசம்
 32. முப்புராரி கோட்டம்
 33. இரண்யேசம்
 34. நரசிங்கேசம்
 35. அந்தகேசம்
 36. வாணேசம்
 37. ஓணகாந்தன்தளி
 38. திருமாற்பேறு
 39. பரசுராமேச்சரம்
 40. இரேணுகேச்சரம்
 41. லகுளிசம்
 42. சர்வதீர்த்தம்
 43. பிறவாத்தானம்
 44. இறவாத்தானம்
 45. மகாலிங்கேசம்
 46. வீராட்டகாசம்
 47. பாண்டவேசம்
 48. மச்சேசம்
 49. அபிராமேசம்
 50. கண்ணேசம்
 51. குமரகோட்டம்
 52. மாசாத்தன்தளி
 53. அனந்த பத்மநாபேசம்
 54. கச்சி மயானம்
 55. திருவேகம்பம்

காஞ்சி புராண படலத்துள் உட்கோயில்களாகச் சொல்லப்பட்டுள்ள கோயில்கள்

 1. பணாமணீசம்
 2. எமதருமலிங்கேசம்
 3. முக்காலஞானேசம்
 4. மதங்கீஸ்வரர் கோயில்
 5. ஐராவதேசம்
 6. மாண்டகன்னீசம்
 7. வன்னீசம்
 8. சௌனகேசம்
 9. கற்கீசம் - இலட்சுமீசம்
 10. திருஞானசம்பந்தர் கோயில்
 11. உற்றுக்கேட்ட முத்தீசர் கோயில்
 12. வராகேசம்
 13. காமேஸ்வரம்
 14. தீர்த்தேஸ்வரம்
 15. கங்காவரேஸ்வரம்
 16. விசுவநாதேசம்
 17. முத்தி மண்டபம்
 18. இராமேசம் - இலட்சுமீசம்
 19. செவ்வந்தீசம்
 20. பருத்தீசம்
 21. சந்திரேசம்
 22. முத்தீசம்
 23. ரோமசரேசம்
 24. கௌசிகீசம்
 25. மாகாளேசம்
 26. தேவசேனாபதீசம்
 27. மார்க்கண்டேசம்
 28. மங்களேசம்
 29. இராமநாதேசம்
 30. வெள்ளக்கம்பம்
 31. கள்ளக்கம்பம்
 32. நல்லகம்பம்
 33. வாலீசம்
 34. ரிஷபேசம்
 35. கங்கணேசம்
 36. கடகேசம்
 37. விண்டுவீசம்
 38. அகத்தியேச்சரம்
 39. மத்தளமாதவேசம்
 40. ஆயிரத்தெட்டு சிவலிங்கம்
 41. லிங்கபேசம் - (ஏகம்பம்)
 42. மல்லிகார்ஜுனர் கோயில்
 43. விஷ்வக்சேனம்

காஞ்சி புராணத்துள் இடம்பெறாத கோயில்கள்

 1. அகத்தீசுவரர் கோயில்
 2. ஆனந்த ருத்ரேசம்
 3. அறம்வளர்த்தீஸ்வரர் கோயில்
 4. சிதம்பரேசர் கோயில்
 5. கணிகண்டீசம்
 6. மண்டலேஸ்வரர் கோயில்
 7. நகரீசம் - 1 - (கீழ ராஜவீதி)
 8. நகரீசம் - 2 - (மேட்டுத் தெரு)
 9. ருத்ரகோடீஸ்வரர் கோயில் - (கேனேரிக்குப்பம்)
 10. ருத்ரகோடீஸ்வரர் கோயில் - (பிள்ளையார்பாளையம்)
 11. சுக்லேஸ்வரர் கோயில்
 12. வழக்கறுத்தீசுவரர் கோயில்
 13. வீரபத்திரர் கோயில்
 14. விருபாட்சீஸ்வரர் கோயில்
 15. அநாதி ருத்ரேசம்
 16. தரும - யோக - ஞான சித்தீசம்
 17. ஏகாம்பரநாதம்
 18. காளத்திநாதம்
 19. லிங்கபேசம் - (காமகோட்டம்)
 20. லிங்கபேசம் - (கச்சபேசம்)
 21. லிங்கபேசம் - (காயாரோகணம்)
 22. லிங்கபேசம் - (மாகாளேசம்)
 23. மகாருத்ரேசம்
 24. மெய்கண்டீசம்
 25. முக்தேச்வரர் கோயில்
 26. முத்தீசம்
 27. நாகலிங்கேசம்
 28. நூற்றெட்டு சிவலிங்கம்
 29. சித்தீசம் - (பணாமுடீசம்)
 30. தருமேசம் - சிகண்டீசம்
 31. வேதபுரீஸ்வரர்
 32. வேதசித்தீசம்
 33. வில்வநாதேஸ்வரர் கோயில்
 34. விசுவநாதம்
 35. யுகசித்தீசம்

See Also:
1. பாடல் பெற்றத் தலங்கள்
2. Temples of Tamil Nadu
3. Temples of India
4. Temples out side India

Back to shaiva Home Page